Η πυραμίδα του Maslow στην εποχή του κορωνοϊού, από την Ψυχολόγο ,Τακτικού Βασιλική.

Η πυραμίδα του Maslow στην εποχή του κορωνοϊού

Ήδη από το 1943 ο ψυχολόγος Maslow υποστήριξε τη θεωρία του σχετικά με τις ανθρώπινες ανάγκες και τις ιεράρχησε παρουσιάζοντας τες σχηματικά σε μια πυραμίδα. Η θεωρία του χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα αποδεικνύοντας την αξία της.OMaslow ανέφερε ότι οι ανάγκες αυτές επηρεάζουν όλη τη συμπεριφορά και τη διάθεση μας.
Πιο αναλυτικά, τη βάση της πυραμίδας κατέχουν οι βιολογικές- φυσιολογικές ανάγκες που δεν είναι άλλες πέραν της τροφής, της δίψας, του ύπνου, της θέρμανσης. Αμέσως από πάνω βρίσκονται η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία. Καταλαβαίνουμε πως η ικανοποίηση των αναγκών είναι διαχρονική, αφορούν δηλαδή κάθε ηλικία. Επομένως, στην εποχή του κορωνοϊού και της πανδημίας η εξασφάλιση ενός αισθήματος ασφάλειας και προστασίας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.  Η ανασφάλεια που προκύπτει ωστόσο βιώνεται διαφορετικά τόσο από άτομο σε άτομο όσο και από ηλικία σε ηλικία. Σαν ενήλικες και σαν γονείς έχουμε καθήκον να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στα παιδιά μας.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα παιδιά μικρότερης ηλικίας παρέχουμε απλές, κατανοητές, λιτές πληροφορίες και ελέγχουμε ώστε να έχουν γίνει αντιληπτές όλες οι έννοιες που έχουμε αναφέρει.

Κρατάμε την ψυχραιμία μας, δεν παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που πρέπει, απαντάμε με ενδιαφέρον σε όλες τις ερωτήσεις. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας  έχουν ανάγκη να μας εμπιστευτούν για να νιώσουν άνετα και να πιστέψουν ότι οι γονείς τους  μπορούν να αντιμετωπίσουν απειλητικές καταστάσεις. Η έννοια του κινδύνου και της απειλής σε αυτό το ηλικιακό στάδιο δεν είναι συγκεκριμένη και μπορεί να αποδίδεται σε φανταστικά αλλά και μη σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα.
Σχετικά με τα παιδιά σχολικής ηλικίας επεξηγούμε επίσης τη κατάσταση με απλές οδηγίες που αναλογούν στο επίπεδο αντίληψης τους, διαψεύδουμε φήμες και υπερβολές, είμαστε αισιόδοξοι, τονίζουμε το ρόλο τους με την τήρηση των μέτρων προστασίας και δεν παρέχουμε ψευδείς καθησυχασμούς. Σε εφήβους αναφέρουμε τα γεγονότα με ειλικρίνεια, σαφήνεια και γενικότερα τους αντιμετωπίζουμε ως ισότιμους συνομιλητές. Επίσης, είναι σημαντικό να τους συμβουλέψουμε ώστε να αναγνωρίζουν τυχόν λανθασμένες και υπερβολικές πληροφορίες και τυχόν αναξιόπιστες πηγές. Είναι μια καλή ευκαιρία ώστε οι έφηβοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα συμβάλλουν στην απόκτηση κριτικής σκέψης.
Το επόμενο στάδιο της πυραμίδας είναι η ανάγκη της κοινωνικής αποδοχής, με άλλα λόγια η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, η φιλία, η συντροφικότητα με σκοπό την ανάπτυξη του αισθήματος της αγάπης, της στοργής και κυρίως του «ανήκειν».

Επόμενο είναι το στάδιο της αυτοεκτίμησης, η σύναψη καλής σχέσης με τον εαυτό μας, η αναγνώριση των επιτυχιών και της αυτοαξίας.

Τέλος, στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η ανάγκη αυτοπραγμάτωσης, μια σύνθετη έννοια που περιλαμβάνει το εύρος των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου και το κίνητρο για την πραγμάτωση τους. Με άλλα λόγια  η αξιοποίηση του μέγιστου δυναμικού που συνοδεύεται από το αίσθημα της πληρότητας.

Τακτικού Βασιλική, Ψυχολόγος των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Σκιάθου.

Σχετικά με 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Είμαστε το 1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου. Ανήκουμε στα σχολεία με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και λειτουργούμε με 13 τμήματα.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση