Β΄ Ξένη Γλώσσα για τους μαθητές της Ε΄ τάξης σχολ. έτους 2021-22 – Υπεύθυνη Δήλωση έως 26/5/2021

Ενημερώνουμε ότι για τους μαθητές της Ε΄ τάξης προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα η διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

Η γλώσσα αυτή είναι η γαλλική ή η γερμανική.

Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος. Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα γαλλικής και γερμανικής υπό την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών/τριών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου του ερχόμενου σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα επιλεγεί, τότε με απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, οι μαθητές/τριες θα διδαχτούν την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στο επίπεδο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας.

Για την έγκαιρη διεκπεραίωση των σχετικών υπηρεσιακών ενεργειών παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση και επιστρέψτε την  στο σχολείο έως την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 (αποκλειστική προθεσμία).

Κατέβασε και συμπλήρωσε την παρακάτωΥπεύθυνη ΔήλωσηΛήψη αρχείου

Επίσης, όποιοι/ες μαθητές/τριες της ΣΤ ́ τάξης έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με επιστολή τους εντός του Μαΐου να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση, κατ’ εξαίρεση,  μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση του σχολείου.