Οι μαθητές ζωγραφίζουν τους ήρωες του 1821

Οι μαθητές του Γ1 ζωγράφισαν τον ήρωα που τους έκανε περισσότερη εντύπωση και στη συνέχεια βρήκαν πληροφορίες για τον βίο του για να δημιουργήσουν τα κρυπτόλεξα, τις ακροστοιχίδες και το ψηφιακό βιβλίο «Η ταυτότητα των ηρώων του 1821».

Ακολουθούν μερικές από τις δημιουργίες τους…