Αγαπητοί/-ές γονείς και κηδεμόνες,

Με τη λήξη του B΄ Διδακτικού Τριμήνου και σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ 7/28551/Δ1/10-03-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Β΄Τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχ. έτος 2020-2021»,

ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ως εξής:

  1. Να σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) οι έλεγχοι προόδου των μαθητών και μαθητριών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων έως την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021.

Σημειώνουμε ότι, με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία, οι έλεγχοι προόδου θα παραδοθούν εντύπως – εσώκλειστοι σε φάκελο – στους μαθητές και τις μαθήτριες.

2.     Να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών όλων των τάξεων  από τις/τους υπεύθυνες/ους εκπαιδευτικούς μέσω τηλεσυνάντησης  στην ψηφιακή πλατφόρμα Webex ή τηλεφωνικής επικοινωνίας και σύμφωνα με προγραμματισμό, τον οποίο θα σας γνωστοποιήσουν οι ίδιες/οι.

Με εκτίμηση

Η Δ/ντρια                          Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

Στρατή Ευγενία