ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021 (3 Απριλίου 2021) Εξεταστικά Κέντρα στον Δήμο Τανάγρας: 1ο Δημοτικό Σχηματαρίου και ΓΕΛ Σχηματαρίου

  • Τι είναι ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ:

Κεντρικός στόχος του διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το Υ.ΠΑΙ.Θ , είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.

  • Πότε θα διεξαχθεί

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.14/1080/ΦΔ/4490/Δ1/15.1.21 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά το πρωί του Σαββάτου 03 Απριλίου 2021.

  • Πού και πως θα διεξαχθεί

Ειδικά για φέτος ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά όχι στα εξεταστικά κέντρα, αλλά σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ίδιο το μαθητή/τρια (στην οικία του/της ή όπου αλλού επιλέξει).

  • Ποιοι συμμετέχουν

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν μαθητές από την Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».

  • Πώς θα πραγματοποιείται η εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό:

Η ΕΜΕ θα καθορίσει και ανακοινώσει έγκαιρα τα κέντρα εγγραφής των μαθητών / μαθητριών. Η εγγραφή γίνεται μέσω του κέντρου που επιλέγει ο μαθητής / μαθήτρια. Ο μαθητής / μαθήτρια θεωρείται εγγεγραμμένος μόνο όταν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του, που είναι 10€.

  • Ποια θα είναι τα κέντρα του διαγωνισμού

Είναι τα ήδη υπάρχοντα κέντρα με τα οποία συνεργάσθηκε η ΕΜΕ για τη διεξαγωγή του ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2020, καθώς και οποιοδήποτε σχολείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) ή φορέας επιθυμεί τη συμμετοχή του. Ειδικά για τα Δημόσια σχολεία αφενός απαιτείται η συγκατάθεση του Δ/ντη και του Συλλόγου, καθώς και ο ορισμός Συντονιστή και αφετέρου ο συνολικός αριθμός των μαθητών που θα δηλώσουν συμμετοχή να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) και οι μαθητές από κάθε τάξη να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Εφόσον ένα σχολείο ή ένας εκπαιδευτικός φορέας επιθυμεί τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με την ιδιότητα του κέντρου θα αποστείλει στην ΕΜΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας: info@hms.gr και pythagoras_eme@hms.gr e-mail με το οποίο θα δηλώνει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό

  • Πρόσθετες πληροφορίες

Στα κέντρα τα οποία θα δηλώσουν συνεργασία θα σταλεί η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας μέσω της οποίας θα γίνεται η εγγραφή των μαθητών και θα υπάρξει επιπλέον αναλυτική ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας της ΕΜΕ (http://www.hms.gr).

Ιστότοπος Διαγωνισμού: http://www.hms.gr/pythagoras

  • Στην Βοιωτία τον συντονισμό έχει η ΕΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
  • Τα εξεταστικά κέντρα στον Δήμο Τανάγρας είναι το ΓΕΛ  & το 1ο Δημοτικό Σχολείο στο Σχηματάρι
  • Οι μαθητές φέτος θα λάβουν μέρος εξ αποστάσεως, διαδικτυακά.
Δείτε αναλυτικά τον τρόπο συμμετοχής των συνδρομητών του περιοδικού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές που είναι συνδρομητές στη νέα ειδική έκδοση της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και αποτελεί μία επιπλέον προσφορά της ΕΜΕ στην Ελληνική μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα.
ιστοσελίδα Πυθαγόρα Βοιωτίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ παραρτήματος
Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα
Έγκριση διαγωνισμού από του Υπουργείο Παιδείας.