Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22 (εγκύκλιοι)

Εκδόθηκαν  από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι για τις εγγραφές των μαθητών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία.

Εγγραφές από 1-20 Μαρτίου

Για να δείτε την εγκύκλιο για τα δημοτικά,  πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/6oi346mtli-7n7.pdf

Για να δείτε την εγκύκλιο για τα νηπιαγωγεία, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/psy9846mtli-osm.pdf