Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση & στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι:
Λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην ηλεκτροδότηση εξαιτίας της σφορδής κακοκαιρίας θα υπάρξουν προβλήματα και στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διότι πολλοί εκπαιδευτικοί διαμένουν σε μέρη εκτός Σχηματαρίου, όπου και μπορεί να υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.