Αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα των δημοτικών από το σχολικό έτος 2021 – 2022

 

Στα μαθήματα που διδάσκονται ήδη οι μαθητές , έρχονται να προστεθούν και τα εργαστήρια διεξιοτήτων που θα περιλαμβάνουν μαθήματα όπως η :

  • σεξουαλική  διαπαιδαγώγηση,
  •  οδική ασφάλεια,
  • προστασία του περιβάλλοντος,
  • κλιματική  αλλαγή  κ.α.

συγκεκριμένα :

Τρεις ώρες στην Α΄και Β’ Δημοτικού

Δύο ώρες στην Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Μία ώρα στην Ε’ και ΣΤ Δημοτικού

 

 

Σχετικά με 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

έτος ίδρυσης 1931


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Αρθρα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.