Κυκλοφορία περιοδικών στα σχολεία

Γ2/2745/1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Σε συνέχεια της Γ2/716/27.2.91 εγκυκλίου μας με την οποία εγκρίθηκε η κυκλοφορία 7 (επτά) περιοδικών στα Σχολεία και έχοντας υπόψη τις 25/9.5.91 και 26/15.5.91 πράξεις της Επιτροπής κρίσεως περιοδικών και εντύπων που θα κυκλοφορούν στα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Εγκρίνουμε

Επιπλέον των ανωτέρω και την κυκλοφορία των κατωτέρω περιοδικών, τα οποία η Επιτροπή κρίνει κατάλληλα, επειδή το περιεχόμενό τους είναι θρησκευτικό, επιστημονικό, εγκυκλοπαιδικό, μορφωτικό, λογοτεχνικό, ψυχαγωγικό ο χαρακτήρας τους παιδαγωγικός και ηθοπλαστικός και παρουσιάζουν ενημερωτικό, κοινωνικό, πολιτικό και ανθρωπιστικό ενδιαφέρον.

Τα περιοδικά αυτά είναι:

1) «UNICEF ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ» που εκδίδει η Ελληνική Επιτροπή συνεργασίας με τη «UNICEF» για τα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

2) «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ» που εκδίδει η Αδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» για τα Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Η επιτροπή έχει το δικαίωμα ανάκλησης κυκλοφορίας περιοδικών εάν κάποιο δεν εκπληρώνει τους ορισμένους όρους κυκλοφορίας.
Η διάθεση των περιοδικών στα Σχολεία θα γίνεται με μέριμνα των εκδοτών και θα διακινούνται μεταξύ των μαθητών σε προαιρετική βάση.

Κάθε διάταξη προηγούμενης εγκυκλίου που αντίκειται στην παρούσα καταργείται.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα Σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σχετικά με 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

έτος ίδρυσης 1931


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Αρθρα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.