Τα τμήματα της έκτης (Στ΄) τάξης , δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη , 16 Μαΐου 2019

Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα»
Σχετ.:
Νόμος 4547/2018, (ΦΕΚ 102/14.06.2018, τ. Α΄),
– Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου», (ΦΕΚ 4299/27.09.2018, τ.β΄),
– Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με αριθμ. Φ.33/18809/16.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΔΝΛ4653ΠΣ-53Σ) και Φ.33/304/24.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΞΛ4653ΠΣ-Χ18).

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων που προγραμματίστηκαν από το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής (Πράξη 7η/15.03.2019 της Ολομέλειας), διοργανώνεται επιμορφωτική ημερίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 που διδάσκουν στην ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής μας ευθύνης, με θέμα:

«Γράφοντας Ιστορίες Μυστηρίου».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, ώρα 08:15΄ έως 14:00΄ στο 12ο Δ.Σ. Χαλανδρίου «Στεργιοπούλειο», Ιωαννίνων & Ταϋγέτου.

Προσκεκλημένη εισηγήτρια: κ. Χρύσα Σπυροπούλου ΣΕΕ ΠΕ02, συγγραφέας

Την ημέρα πραγματοποίησης της ημερίδας, οι αντίστοιχες τάξεις των σχολείων δεν θα λειτουργήσουν.

Παρακαλούνται οι Διευθύντριες και Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν εγκαίρως τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς τους και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές του Ωρολογίου Προγράμματος, ώστε να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
Επισυνάπτεται πρόγραμμα της ημερίδας.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70
Μαρία Καπετανίδου

Σχετικά με 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

έτος ίδρυσης 1931


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Αρθρα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.