Εκπαιδευτικό υλικό

Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν αναρτήσεις που αφορούντα γνωστικά αντικείμενα και δημιουργήθηκαν είτε από συναδέλφους του σχολείου, είτε από μαθητές.

Οι πρώτες αφορούν τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Γεωγραφία και δημιουργήθηκαν από το μαθητή  Κωνσταντίνο Σ., του Ε΄1 τμήματος το σχολικό έτος 2011-2012.

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση