↑ Επιστροφή σε Το Σχολείο

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

Η φοίτηση των μαθητών

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδό τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.

 • Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας

  β)   στην προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα.

  Η χρήση μάσκας από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό, είναι ομοίως υποχρεωτική. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης.

  Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης.

  Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται συγκεκριμένες  κατηγορίες μαθητών. Για την εξαίρεση απαιτείται οι γονείς να προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ιατρικής υπόδειξης-βεβαίωσης.

 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης.

 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει το δάσκαλο της τάξης και τη Διευθύντρια και να υπογράψει στο βιβλίο πρόωρης αποχώρησης το οποίο βρίσκεται στο Γραφείο Διδασκόντων

 • Σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνεται η Διευθύντρια του σχολείου, το αργότερο μέχρι τις 09.00 πμ.

 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’ και Δ΄ Τάξεων.

Άφιξη στο σχολείο

 • Οι μαθητές  προσέρχονται στο σχολείο από τις 08.00 ως τις  8.15.

 • Η άφιξη των μαθητών που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη  γίνεται από τις 7.00 ως 7.15. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας. Την πρωινή ζώνη παρακολουθούν μόνο όσοι μαθητές παραμένουν και στο ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα του σχολείου.

 • → Δύο εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις δύο αυλόπορτες (κεντρική και βοηθητική), για να βοηθούν στην τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων.

  → Ένας εκπαιδευτικός θα επιβλέπει  τους μαθητές,τριες του ισογείου (Α τάξη)

  → Δύο εκπαιδευτικοί θα επιβλέπουν τους μαθητές,τριες του 1ου ορόφου

  → Δύο εκπαιδευτικοί θα επιβλέπουν τους μαθητές,τριες του 2ου ορόφου.

  Το μάθημα θα ξεκινά στις 08.15.

 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.

 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως.

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.

 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

 • Οι γονείς – κηδεμόνες που δήλωσαν ότι θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους κατά την αναχώρησή τους, περιμένουν έξω από τις τρεις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν τα μάθημα. Η αποχώρηση των μαθητών,τριών θα πραγματοποιείται ως εξής:

 • → Οι μαθητές των Α, Β και Γ τάξεων θα αποχωρούν από την αυλόπορτα που βρίσκεται δίπλα στην εξωτερική σκάλα κινδύνου (Α τάξη), από τη δεύτερη αυλόπορτα (Β τάξη) και από την κεντρική αυλόπορτα (Γ τάξη) στις 13.10.

  → Οι μαθητές των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων θα αποχωρούν από την αυλόπορτα που βρίσκεται δίπλα στην εξωτερική σκάλα κινδύνου (Δ τάξη), από τη δεύτερη αυλόπορτα (Ε τάξη) και από την κεντρική αυλόπορτα (ΣΤ τάξη) στις 13.15.

  Η αναμονή των συνοδών κατά την αποχώρηση των μαθητών είτε με τη λήξη του πρωινού προγράμματος είτε του Ολοήμερου θα γίνεται έξω από τον προαύλιο χώρο ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών.

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή ο διευθυντής και υπογράψουν οι γονείς/κηδεμόνες το σχετικό βιβλίο Πρόωρης Αποχώρησης, που βρίσκεται στο Γραφείο Διδασκόντων.

Διάλειμμα

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν με συνοδεία του εκπαιδευτικού στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Οι αίθουσες διδασκαλίας στη διάρκεια του διαλείμματος παραμένουν κλειδωμένες με ευθύνη του εκπαιδευτικού.

  Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.

Για την αποφυγή συνωστισμού κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ώστε τα παιδιά να μη φορούν μάσκα αποφασίστηκε:

 • Δημιουργούνται δύο ομάδες μαθητών: η 1η ομάδα (Α, Β και Γ τάξεις) και η 2η ομάδα (Δ, Ε και ΣΤ τάξεις).

→ Η 1η ομάδα θα κάνει τρία διαλείμματα (09.40-10.00, 11.30-11.45 και 12.25-12.35

→ Η 2η ομάδα θα κάνει τρία διαλείμματα (09.00-09.10,10.40-11.05 και 11.50-12.00.

 • Η αυλή χωρίζεται σε τρεις ζώνες:

→ Την 1η ζώνη (περιοχή από τις βρύσες ως το διδακτήριο) θα χρησιμοποιούν από την 1η ομάδα οι μαθητές,τριες της Α τάξης και από τη 2η ομάδα οι μαθητές,τριες της Δ τάξης. Ο χώρος θα επιτηρείται αντίστοιχα από δύο (1+1) εκπαιδευτικούς.

→ Την 2η ζώνη (οι κερκίδες και ο χώρος του βόλεϊ) θα χρησιμοποιούν από την 1η ομάδα οι μαθητές,τριες της Β τάξης και από τη 2η ομάδα οι μαθητές,τριες της Ε τάξης. Ο χώρος θα επιτηρείται αντίστοιχα από δύο (1+1) εκπαιδευτικούς.

→ Την 3η ζώνη (ο χώρος του μπάσκετ) θα χρησιμοποιούν από την 1η ομάδα οι μαθητές,τριες της Γ τάξης και από τη 2η ομάδα οι μαθητές,τριες της ΣΤ τάξης. Ο χώρος θα επιτηρείται αντίστοιχα από δύο (1+1) εκπαιδευτικούς.

Γονείς – κηδεμόνες

 • Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους εκπαιδευτικούς της τάξης την πρώτη εβδομάδα του μήνα σύμφωνα με σχετικό πρόγραμμα που ετοιμάζει το σχολείο και γνωστοποιείται στους γονείς.

 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου ή μέσω email) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώνετε το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.

 • Απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο σε γονείς κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Εάν υπάρχει απόλυτη ανάγκη η είσοδος θα επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια και θα καταγράφεται σε σχετικό Βιβλίο. Για οποιοδήποτε αίτημα οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν στο 2373021260 ή στο email mail@1dim-n-moudan.chal.sch.gr.

 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου (2373021260) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας.

 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου μας. Το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του Σχολείου. Τα θέματα της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων καθώς και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο εξαρτώνται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

 • Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.

Γενικά

 • Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι κόσμιο ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές. Όταν οι μαθητές έχουν λόγο να επικοινωνήσουν με τους γονείς – κηδεμόνες θα χρησιμοποιείται το τηλέφωνο του σχολείου.

 • Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.

 • Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια αν δεν επιλυθεί με τη Διευθύντρια.

 • Κανένα όχημα δεν επιτρέπεται να σταθμεύει μπροστά στην είσοδο του σχολείου, διότι παρεμποδίζει την ομαλή κίνηση του σχολικού λεωφορείου.

Εκπαιδευτικοί

 • Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου με την συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν  στη  διαμόρφωση  ήρεμου, ευχάριστου  και συνεργατικού κλίματος μέσα στο Σχολείο.

 • Τις μεταξύ τους σχέσεις πρέπει να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής , συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία.

 • Πρέπει να σέβονται τις απόψεις , τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Να στηρίζουν με επιχειρήματα και διάλογο την άποψη τους και να αποδέχονται την άποψη της πλειοψηφίας ως ισχύ για την σχολική μονάδα.

 • Είναι χρήσιμο και επιβεβλημένο να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προβληματίζονται για την επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών, που χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους.

 • Οφείλουν να παρατηρούν να κατανοούν και να ερμηνεύουν σωστά τα προβλήματα   των μαθητών τους, επιλέγοντας κάθε φορά κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς για την επίλυση τους.

 • Η καθημερινή, συχνή και πολλαπλή επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους πρέπει να γίνεται με όρους παιδαγωγικούς, δηλ. με ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη, αγάπη για τον μαθητή, σεβασμό στην προσωπικότητα του μαθητή και την εξασφάλιση της ευταξίας στην τάξη αλλά και στο Σχολείο με την τήρηση κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.

 • Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του Σχολείου αλλά και για την ευκοσμία της αίθουσας στην οποία κάνουν μάθημα, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και καλαισθησίας.

 • Προωθούν, οργανώνουν και ενθαρρύνουν τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

 • Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά την διάρκεια παραμονής τους στο Σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του.

 • Οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, προγραμματισμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γνωστοποιώντας τις μέρες της εβδομάδας που μπορούν να δέχονται τους γονείς και να τους ενημερώνουν λεπτομερώς και υπεύθυνα.

 • Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και η σχέση τους με τα αντίστοιχα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και πρέπει να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων