Γράμμα από μία μαθήτρια…

«Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η μετατροπή των καθρεπτών σε παράθυρα»

Sydney J. HarrisΛήψη αρχείου