Εγγραφή στο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου και Πρωινής Ζώνης για το σχολικό έτος 2021-22.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ (Λήξη προθεσμίας)

Εγγραφή στο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου και Πρωινής Ζώνης για το σχολικό έτος 2021-22.

Ενημερώνεστε ότι όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμείτε την εγγραφή του παιδιού σας στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου ή/και της Πρωινής Ζώνης για το σχολικό έτος 2021-22 θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13-5-2021 να αποστείλετε συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο που θα βρείτε ακολούθως.

Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή στο Ολοήμερα Σχολείο: Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις (π.χ βεβαιώσεις εργασίας, κάρτες ΟΑΕΔ κλπ)

Τρόποι αποστολής:

1. Μέσω email στο mail του σχολείκου (mail@1dim-mosch.att.sch.gr)

2. Χειρόγραφο και υπογεγραμμένο μέσω του μαθητή/τριας. (προϋποθέτει εκτύπωση)

Σημειώνουμε ότι ιδιαιτέρως για την περίοδο που διανύουμε, είναι απαραίτητο να γίνει η εγγραφή σας στο Ολοήμερο για να δημιουργηθούν τα αντίστοιχα τμήματα.