Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος – self test) από τον κορωνοϊό COVID – 19.

Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Για το έγγραφο του Υπουργείου πατήστε εδώ.