ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα κατατίθενται από

1 Μαρτίου 2021 έως και 20 Μαρτίου 2021 

(Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:30-11:30 π.μ.)

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνει ο γονέας 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης μαθητή 6. Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα, e-mail. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο.Τα παραπάνω έξι (6) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή/-τριας με υπεύθυνη δήλωσή του που βρίσκεται στην ιστοσελίδα-ιστολόγιο του σχολείου μας, αλλά και στο σχολείο.
  2. Επίδειξη Βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (οχι φωτοτυπίες), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ). Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, διαπιστώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή. (Συμβόλαιο, μισθωτήριο από εφορία, εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο.)
  5. Βεβαίωση-πιστοποιητικό φοίτησης νηπιαγωγείου.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή στο Ολοήμερα Σχολείο. (Εγγραφή χωρίς προϋποθέσεις) Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο.
  7. Έγγραφο που να προκύπτει η επιμέλεια του μαθητή, όπου αυτό είναι αναγκαίο

ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-22 ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015

Για τα χωροταξικά όρια του σχολείου μας πατήστε εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας με το σχολείο:

Τηλέφωνο: 2109416993

Email: mail@1dim-mosch.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1dim-mosch.att.sch.gr/

Blog: https://blogs.sch.gr/1dimmos/

Από τη Δ/νση του 1ου Δ.ΣΧ. Μοσχάτου