ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021)

Αγαπητοί γονείς, σας ευχόμαστε καλή Χρονιά με υγεία!

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου μας από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 σας ενημερώνουμε για τη σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

Α. Προσέλευση μαθητών

Α΄ και Β΄ τάξη από τις 08:00 π.μ. έως και τις 08:10 π.μ.

Ε΄ και Στ΄ τάξη από τις 08:10 π.μ. έως και τις 08:20 π.μ.

Γ΄ και Δ΄ τάξη από τις 08:20 π.μ. έως και τις 08:30 π.μ.

Β. Αποχώρηση μαθητών

Α΄ και Β΄ τάξη από τις 13:15 μ.μ. έως και τις 13:15 μ.μ.

Δ΄ και Ε΄ τάξη από τις 13:20 μ.μ. έως και τις 13:25 μ.μ.

Γ΄ και Στ΄ τάξη από τις 13:25 μ.μ. έως και τις 13:30 μ.μ.

Κατ΄ εξαίρεση οικογένειες με δύο ή περισσότερους μαθητές που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα άφιξης, θα φέρνουν τα παιδιά τους στο ωράριο που αντιστοιχεί στην ομάδα του παιδιού με τη νωρίτερη άφιξη.

Η έναρξη των μαθημάτων αρχίζει με την ολοκλήρωση της άφιξης των μαθητών στις προγραμματισμένες ώρες. Φροντίζουμε όλοι να μη παραβιαστεί ο παραπάνω προγραμματισμός. Η πόρτα του σχολείου θα κλείνει αυστηρά στις 08:30 π.μ.

Το Ολοήμερο σχολείο λειτουργεί με τους ήδη γνωστούς κανόνες αποχώρησης των μαθητών.

Ταυτόχρονα, σε ισχύ παραμένουν οι προηγούμενες οδηγίες, σχετικά με τη χρήση μάσκας.

Παρακαλούμε πολύ όλους τους γονείς να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευση και την άμεση αποχώρησή τους, ώστε να τηρείται το παραπάνω πρόγραμμα και να αποφεύγεται ο συνωστισμός.