Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι

Σας παραθέτουμε τέσσερα αρχεία από τη σελίδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τώρα που μένουμε στο σπίτι.

Τα αρχεία με όνομα  «Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι» και «Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid 19 – Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς» παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τους γονείς ενώ τα υπόλοιπα αρχεία περιλαμβάνουν προτεινόμενες δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και ενδυνάμωσης των κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών μέσα στην οικογένεια, τα οποία θα δώσουν πολλές ιδέες στους γονείς και θα βοηθήσουν τα παιδιά να εκφραστούν και να αποφορτιστούν.

Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid 19 – Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς

Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι

Δραστηριότητες ενδυνάμωσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια

Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης των παιδιών