Για να θυμούνται οι παλιοί…

Η ιστοσελίδα του σχολείου μας και το μενού Η ιστορία του Σχολείου μας  έχει εμπλουτιστεί με περισσότερες αναμνήσεις – φωτογραφίες του σχολείου μας! Σας προτείνουμε να το επισκεφθείτε.