Χρήσιμοι οδηγοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για τη δική σας διευκόλινση σας υπενθυμίζουμε χρήσιμους οδηγούς που είχαμε ανεβάσει ξανά την περασμένη άνοιξη.

Εδώ θα βρείτε ένα οδηγό εισόδου στο Webex από τον υπολογιστή σας.

Ο πλήρης οδηγός (μαθητή) για τη συμμετοχή του στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχει και εδώ.