Δράση αγωγής υγείας covid-19

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της δράσης αγωγής υγείας σχετικά με τον covid-19 θα είναι η Πέμπτη 8/10/2020 και ώρα: 8:30π.μ.

Θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη υγείας και η ομιλία θα πραγματοποιηθεί ανά τμήμα.

Σχετική εγκύκλιο του υπουργείου υγείας.

Αφίσα 1

Αφίσα 2