Εκπαιδευτικοί

Οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου

Σχολικό έτος 2022-2023

Για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023  το σχολείο στελεχώνεται από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς:

Τάξη/Τμήμα/Ιδιότητα Τάξη/Τμήμα/Ιδιότητα Ώρες ενημέρωσης   γονέων

(κατόπιν συνεννόησης)

Διευθύντρια Ελένη Μπαμζέλη
Α Παγανού Αλεξάνδρα Τετάρτη 12.35  έως 13.15
Β Ροζολή Μαρία  Τετάρτη  11.45  έως 12.25
Γ Μπιλίδα Μαρία Ηλέκτρα Τρίτη  10.45 έως 11.30
Δ Τρεμπέλα Μαρία  Τετάρτη  9.00 έως 9.40
Ε1 Τρεμπέλα Ιωάννα Τετάρτη 10.00 έως 10.45
Ε2 Κονταργύρη Γεωργία  Τρίτη 10.45 έως 11.30
ΣΤ Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα  Τρίτη  10.00 έως 10.45
Τμήμα Ένταξης Τσολάκης Χρήστος Τρίτη  10.45 έως 11.30
Αγγλικά Πορίχη Μαρία Δευτέρα  12.40 έως 13.10
Αγγλικά Ντόκου Αικατερίνη
Γαλλικά Παπασταματίου Αλεξάνδρα
 ΤΠΕ Πληροφορική Παπαδοπούλου Αθηνά Μαρία
Φυσική Αγωγή Μανιάτη Γεωργία Παρασκευή 10.00 έως 10.45
Θεατρική Αγωγή Μπιρμπίλη Καραλέκα Χριστίνα
Παράλληλη Στήριξη Τζιούβελης Αθανάσιος Τρίτη      10.45 έως 11.30
Ψυχολόγος Πασχαλίδου Στυλιανή Δευτέρα 9.00 έως 9.40
Κοινωνική Λειτουργός Δάρρα Δήμητρα Δευτέρα 9.00 έως 9.40