Επίδοση Ελέγχων Προόδου, Τίτλων Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία μέρα λειτουργίας του σχολείου με πλήρες ωράριο είναι η Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023.
Την  Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023,   σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017, άρθρο 2, παρ. 5, από τις 09:00 έως τις 10:30, μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο μαζί με τα παιδιά σας, για να παραλάβουν τους Ελέγχους Προόδου του Γ΄ Τριμήνου, τους Τίτλους Προόδου και αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών οι μαθητές της ΣΤ τάξης.
Σάς  ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο και ξένοιαστο καλοκαίρι!

Με εκτίμηση

Οι εκπαιδευτικοί και η διευθύντρια του σχολείου