Δωρεά από την «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου» του εξοπλισμού της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης.

Με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση,  στις 20-5-2022 παραλάβαμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ (45480/ΓΔ2/19-4-2022), σύμφωνα με το οποίο η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ, της οποίας διαχειριστής είναι ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, προέβη σε δωρεά προς το σχολείο μας, που αφορά στην κατασκευή βιβλιοθηκών, πάγκων μελέτης, τη διάθεση ενός Η/Υ και ενός βιντεοπροβολέα για τον εξοπλισμό της σχολικής μας βιβλιοθήκης, η οποία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών (Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/9-7-2021), καθώς και την εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου internet σε όλες τις αίθουσες του σχολείου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και της τοποθέτησης των επίπλων, η σχολική μας βιβλιοθήκη είναι έτοιμη!

Το επόμενο σχολικό έτος θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και θα περιμένει τους μικρούς αναγνώστες να αξιοποιήσουν τον γνωστικό πλούτο των βιβλίων μέσα σε ένα χώρο ευχάριστο και δημιουργικό!

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου ευχαριστούμε θερμά την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ που με τη γενναιόδωρη χορηγία της μάς ενθαρρύνει και μάς βοηθά να προωθήσουμε τη φιλαναγνωσία.

20220506 08341520220506 083524 1

20220506 083853                         20220506 083459

 

 

20220506 08364220220506 083620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λήψη αρχείου