ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ 25-02-2021 ΕΩΣ 1-3-2021

Με απόφαση της Γενικής  Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων  Π.Ε  Αρκαδίας από Πέμπτη 25-02-2021 έως 1-03-2021.

Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση  από 14.10 έως 17.20.