ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-2-2021

Την Τετάρτη 17-2-2021 το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά  σύμφωνα με το πρόγραμμα της  δια ζώσης εκπαίδευσης.