Βαθμολογία Β΄ και Γ΄ τριμήνων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρ.  Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/04/06/2020 Υ.Α. με θέμα: «Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020», η βαθμολογία του Β’ τριμήνου στους μαθητές/τριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, θα παραδοθεί την Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία σας στο σχολείο. Η βαθμολογία του Γ’ τριμήνου στους μαθητές/τριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, καθώς και οι τίτλοι προόδου ή τίτλοι σπουδών στους μαθητές/τριες όλων των τάξεων θα παραδοθούν την Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί (αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27/5/2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2031 Β’) και θα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β’ και γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε την ημέρα λήξης των μαθημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης θα ενημερώνουν προφορικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους. Όσοι γονείς επιθυμείτε μπορείτε να καλείτε κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Α1: Τετάρτη 17 και 24 Ιουνίου (10:00-10:40)

Α2: Πέμπτη 18 και 25 Ιουνίου (10:00-10:40)

Β1: Πέμπτη 18 και 25 Ιουνίου (11:00-12:00)

Β2: Τετάρτη 17 και 24 Ιουνίου (11:00-12:00)

Β3:  Τετάρτη 17 και 24 Ιουνίου (12:30-13:15)

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Διευθυντής του σχολείου
Παντελής Νάσσης, PhD

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση