Πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής

Η Ομάδα ΕΔΥ (ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός) του σχολείου μας υλοποίησε φέτος, κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, ομαδικά προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής σε όλες τις τάξεις.

Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη αναφέρεται «στη διαδικασία μέσω της οποίας τα παιδιά και οι ενήλικες αποκτούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και τη διαχείριση των συναισθημάτων, την επίτευξη θετικών στόχων, την επίδειξη ενσυναίσθησης προς τους άλλους, τη δημιουργία και διατήρηση θετικών σχέσεων και τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων». Περιλαμβάνει ένα σύνολο τεκμηριωμένων προγραμμάτων και πρακτικών που έχουν ως κύριο στόχο τους να ενισχύσουν την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, τη θετική τους συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και την ακαδημαϊκή επίδοση.

Στόχος του προγράμματος ήταν  να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών, να ενισχυθούν οι κοινωνικές τους δεξιότητες, να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση και να βελτιωθεί, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το σχολικό κλίμα.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε λαμβάνοντας υπόψη το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών, τις ανάγκες της κάθε τάξης και τα ζητήματα που απασχολούν την εκάστοτε ομάδα μαθητών/τριών.

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε διάφορες ενότητες:

-Παιχνίδια συνεργασίας και δέσιμο ομάδας

-Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων -Καλλιέργεια ενσυναίσθησης

-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση για την εφηβεία / Ενίσχυση αυτοεικόνας- αυτοεκτίμησης (Για τους μαθητές/τριες Ε’ και Στ’)

-Σχολικός εκφοβισμός και καταπολέμηση της βίας.

 

b8db4e89 701d 4fac b5d6 70e6761a07ca.jpeg 5382e453 58f5 4587 884b be0f79f91ef5.jpeg 53e15944 be2c 4f06 83a8 df1695698812 810e0634 8feb 47ff b2ec 2096cbfac883.jpeg 9c1f796a 7479 400d bd62 227a1c416c8b f064c532 1816 4b05 acaf b70abacaf399.jpeg ff2ea116 1ac2 4299 8e88 c71f8a5c873c.jpeg3f614b1d 2c37 46c5 8771 ca0b179818cc.jpegf06ce497 5ae4 456b 8d19 f231fd9e6cc0.jpeg 1703d8c1e cdef 4d56 b349 52cb83ddeec2.jpeg 1 37794095 ddca 4a82 8a6c adbdafe6333a0b478cb9 9137 4c3f 8ce3 51f05d4cac73