Ανακύκλωση μπαταριών.

Το σχολείο μας και φέτος συνεργάζεται με την ΑΦΗΣ και συλλέγει μπαταρίες με σκοπό την ανακύκλωσή τους.

Στόχος  η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για την ανακύκλωση μπαταριών για ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.

μπαταριων