Ενημέρωση για τη διενέργεια των self test για την εβδομάδα από 31/1/22 έως 4/2/22

Σας ενημερώνουμε ότι για την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου απαιτείται η διενέργεια 3 self test και δήλωση του αποτελέσματος αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass: Συγκεκριμένα το πρώτο σελφ τεστ θα γίνει την Κυριακή 30 Ιανουαρίου για τη Δευτέρα. Τα υπόλοιπα δύο διενεργούνται ως συνήθως, δηλαδή τη Δευτέρα για την Τρίτη και την Πέμπτη για την Παρασκευή.

Σας επισημαίνουμε ότι μαθητής/μαθήτρια χωρίς self test δε γίνεται να εισέλθει και να παραμείνει στο χώρο του σχολείου.