Σχέδιο δράσης του σχολείου: Εργαστήρια ΔεξιοτήτωνΛήψη αρχείου