Σχολική Ψυχολόγος- Ενημέρωση

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

Ονομάζομαι Ευαγγελία Τσερπέλη και επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για την τοποθέτησή μου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κύμης ως Ψυχολόγος, ΠΕ 23.

Στην επιστολή αυτή θα διαβάσετε λίγα λόγια για το ρόλο του ψυχολόγου στο σχολείο και πληροφορίες για την μεταξύ μας συνεργασία και τρόπο επικοινωνίας.

Ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο

Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι πολύπλευρος και αφορά σε ένα εύρος ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι σχολικοί ψυχολόγοι εργάζονται με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σε ό,τι αφορά τους μαθητές, στόχο αποτελεί η ενίσχυση των συναισθηματικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων και η βελτίωση της μαθησιακής τους πορείας.

Η εργασία με τους εκπαιδευτικούς προσβλέπει στην υποστήριξη του έργου τους με τους μαθητές.

Τέλος, η εργασία του ψυχολόγου στο σχολείο συνολικά έχει στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα μεταξύ καθηγητών, μαθητών και των οικογενειών τους.

Ως εκ τούτου είναι χρήσιμο να βλέπει κανείς το ρόλο του ψυχολόγου ως τον επαγγελματία που τοποθετείται στο σχολείο προκειμένου να διευκολύνει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να απευθυνθούν σε αυτόν για αναζήτηση βοήθειας με στόχο την ενδυνάμωση και στήριξή τους.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του ψυχολόγου στο σχολείο είναι οι εξής:

  • Ψυχολογική και ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών/τριων

  • Εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης, πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας

  • Συμβουλευτική / ψυχολογική υποστήριξη (ατομικά και ομαδικά)

  • Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τα οποία ενδιαφέρουν τους διδάσκοντες, γονείς και μαθητές αντίστοιχα

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι αίτημα για στήριξη από την ψυχολόγο μπορούν να υποβάλλουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του σχολείου. Η στήριξη αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τη δική σας γραπτή συγκατάθεση. Θα σας αποσταλεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση η οποία και θα πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο σχολείο.

Συναντήσεις με την ψυχολόγο

Προκειμένου να οριστεί συνάντηση μαζί μου μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το σχολείο (2220 22419) καθημερινά τις πρωινές ώρες. Οι συναντήσεις θα προγραμματίζονται κάθε Τετάρτη (ημέρα επίσκεψής μου στο σχολείο).

Η συνεργασία του ψυχολόγου με κάθε ενδιαφερόμενο άτομο γίνεται με διάλογο και κατανόηση και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ψυχολόγων. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι τηρείται το απόρρητο και η εμπιστευτικότητα των όσων αναφέρονται σε μια συνάντηση με τον ψυχολόγο. Χρειάζεται να αναφερθεί εδώ ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στο παραπάνω. Αυτές οι εξαιρέσεις πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να διασφαλιστεί η ασφάλεια του/της μαθητή/τριας ή η ασφάλεια τρίτων ή λόγω νομικής υποχρέωσης.

Κλείνοντας την επιστολή αυτή, και δεδομένων των συνθηκών εύχομαι κατά πρώτον υγεία και ελπίζω όλοι μας με δημιουργική διάθεση να αξιοποιήσουμε τις όποιες ευκαιρίες για εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος των μαθητών/τριών του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας κατ’ επέκταση.

Η ψυχολόγος

Ευαγγελία Τσερπέλη

ΠΕ 23