Τα εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια!!!

τα εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης οι μαθητές της Στ’ τάξης συνεργάστηκαν με χαρά με τους μαθητές της Α’ τάξης. Μέσα από ομαδικές δράσεις ενισχύθηκε η επικοινωνία, η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η κοινωνική ενσυναίσθηση των παιδιών.