Το Σχολείο Μας

Το σχολείο μας είναι 6/θέσιο και από το σχολικό έτος 2013-2014 λειτουργεί με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Επίσης, λειτουργεί ολοήμερο τμήμα και τμήμα ένταξης.