«Παράδοση της σημαίας στον σημαιοφόρο και στους παραστάτες»

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έγινε η παράδοση της σημαίας στους σημαιοφόρους και παραστάτες της α΄περιόδου (από 27-10-2020 έως 31-1-2021).

Αφήστε μια απάντηση