«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ»

28/05/2020
Αγαπητοί γονείς,
Σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας, 26/05/2020, σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας από τη Δευτέρα 01/06/2020.
Όλα τα τμήματα της σχολικής μονάδας, θα χωριστούν στη μέση για λόγους ασφάλειας. Ο χωρισμός των μαθητών/τριών, θα γίνει με αλφαβητική σειρά και θα ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων σας, σε ποιο τμήμα θα φοιτά το παιδί σας. Οι μαθητές/τριες του α΄ υποτμήματος, θα προσέρχονται κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και οι μαθητές/τριες του β΄ υποτμήματος, κάθε Τρίτη –Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α΄ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του β΄ υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
Το πρωί, (δεν λειτουργεί η Πρωινή Ζώνη, όσο είναι σε αναστολή η λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος), οι μαθητές θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα από τις 8.00-8.15 και θα ανεβαίνουν στις αίθουσές τους (ακόμα και αν έχουν Γυμναστική), όπου θα βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί της 1ης ώρας. Παρακαλούμε για την τήρηση της ώρας, να μην έρχονται μαθητές πριν τις 8.00 π.μ.
Οι αίθουσες θα έχουν συνεχώς ανοικτά παράθυρα, η χρήση της τουαλέτας θα γίνεται με σειρά, θα γίνεται χρήση απολυμαντικού και σαπουνιού.
Στα διαλείμματα θα κατεβαίνουν και θα ανεβαίνουν με σειρά, θα τηρούνται αποστάσεις και θα πηγαίνουν στους χώρους όπου έχει προκαθοριστεί από τους εκπαιδευτικούς. Θα γίνει ενημέρωση των μαθητών/τριών τη Δευτέρα και την Τρίτη.
Στο σχόλασμα, οι τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, θα αποχωρούν από τη βορινή έξοδο, με αποστάσεις και με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού της τελευταίας ώρας, για αποφυγή συνωστισμού και κατά την αποχώρηση και στο χώρο αναμονής των γονέων έξω από το σχολείο.
Υπενθυμίζουμε το μπουκάλι με νερό… οι βρύσες της αυλής θα είναι κλειστές.
Στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση….
Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δ. Σχ. Κατερίνης

Αφήστε μια απάντηση