Οκτ 09 2019

Λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης

Ενημερώνουμε πως η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας λειτουργεί ως εξής:

Ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης

Δευτέρα:                   Α’-Β’ Τάξεις                  10.00-10.45

Τρίτη :                       Γ’-Δ’ Τάξεις                   1 1.45-12.25 

Παρασκευή :          Ε’-ΣΤ’ Τάξεις                10.00-10.45

Τις παραπάνω μέρες και ώρες υπεύθυνη βιβλιοθήκης είναι η  κα Φύσσα Φωτεινή

Δευτέρα :         3η και 6η ώρα υπεύθυνη βιβλιοθήκης είναι η κα Σταμάτη Λίλη

Παρασκευή :  4η και 5η ώρα υπεύθυνη βιβλιοθήκης είναι η κα Σταμάτη Λίλη

Τετάρτη:          1η και 2η ώρα υπεύθυνη βιβλιοθήκης είναι η κα Δανδόλου Ευαγγελία

 

Κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθήκης 

1. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου.

2.  Κάθε μαθητής δανείζεται ένα μόνο βιβλίο και μόνο για τον εαυτό του για 15 μέρες. Έχει το δικαίωμα ανανέωσης για άλλες 15 μέρες.

3.   Ο μαθητης που δεν παρέδωσε το βιβλίο με τη λήξη της προθεσμίας, δεν έχει το δικαίωμα άλλου δανεισμού.

4.   Την ευθύνη για τον δανεισμό την έχει αποκλειστικά ο εκπαιδευτικός της τάξης.

5.   Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν . Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις  στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Μέλος που χάνει ή καταστρέφει ένα βιβλίο, υποχρεούται να το            αντικαταστήσει από το εμπόριο ή να το αναπληρώσει με ένα δικό  του αντίστοιχης αξίας.

6.   Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του (δεν  επιτρέπεται να το δώσει σε άλλους) και επιστρέφει το βιβλίο ο ίδιος τις ώρες και μέρες που έχει αποφασιστεί.

      ΠΡΟΣΟΧΉ! !!!!!

7.  Πριν μπούμε στη βιβλιοθήκη, τελειώνουμε οτιδήποτε φαγώσιμο. Δεν επιτρέπεται να τρώμε μέσα στον χώρο της βιβλιοθήκης.

8.  Η είσοδός μας στη βιβλιοθήκη γίνεται με ήρεμο τρόπο. Όση ώρα βρισκόμαστε μέσα στον χώρο, κάνουμε ΗΣΥΧΊΑ! !!!!!!!

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.