Απρ 23 2014

Επικοινωνία

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής

Σοφίας & Νεότητος

141 22 Ηράκλειο Αττικής

 

Τηλέφωνο – Fax: 2102827074

e-mail: mail@1dim-n-irakl.att.sch.gr