Απρ 23 2014

Λειτουργία Σχολείου

Τα μαθήματα του πρωινού ωραρίου ξεκινούν στις 08:15 και τελειώνουν στις 13:15.

Το πρόγραμμα λειτουργίας κατανέμεται ως εξής:

08:15 – 09:40  1η  και 2η ώρα.
09:40 – 10:00  1ο  διάλειμμα
10:00 – 11:30  3η και 4η  ώρα.
11:30 – 11:45  2ο διάλειμμα.
11:45 – 12:25  5η  ώρα.
12:25 – 12:35  3ο  διάλειμμα.
12:35 – 13:15  6η  ώρα.
13:15-16:00 Πρόγραμμα Ολοήμερου

Στο πρωινό πρόγραμμα έχουν εισαχθεί νέα γνωστικά αντικείμενα.

Αγγλικά, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Πληροφορική,  σε όλες τις τάξεις.

Γαλλικά και Γερμανικά στις Ε & Στ τάξεις

Λειτουργεί πρωινή ζώνη.

 

Αυτή η σελίδα έχει τις ακόλουθες υποσελίδες