Απρ 23 2014

Η ιστορία μας

history Το 1ο 12/θέσιο Δημοτικό σχολείο Ν. Ηρακλείου Αττικής βρίσκεται στην οδό Σοφίας και Νεότητος.Το παλαιό διδακτήριο κτίστηκε το 1925 και λειτούργησε από το 1926.

Η νέα πτέρυγα παραδόθηκε το Φεβρουάριο του 1973 και λειτουργούσε μόνο το 1ο Δ. Σχολείο.

Το Σεπτέμβριο του 1973 συστεγάστηκε και το 8ο Δημοτικό Σχολείο ως 8/ θέσιο.
Κατόπιν στεγάστηκε το 10ο Δημοτικό Σχολείο.
Από το Σεπτέμβριου του 1973-74 συστεγάζονται το 1ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο ως 12/ θέσιο.

Το Σεπτέμβριο του 2014 τα δύο σχολεία 1ο και 8ο συγχωνεύτηκαν και λειτουργούν ως ένα ενιαίο το 1ο 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής.