Ιούν 18 2014

Περιβαλλοντική Αγωγή

Κλιματική Αλλαγή

Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών εργασιών της Ε2 τάξης, μαθητές αλλά και γονείς, αναζήτησαν ιδέες για το τι μπορούν να αλλάξουν στις καθημερινές τους συνήθειες, ώστε να συμβάλλουν, με τον δικό τους τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη και στη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Δείτε την παρακάτω πρόταση από τη μαθήτρια  Μελίνα Κανελλοπούλου:

https://youtu.be/bqi90zeNQxA

 

Τίτλος προγράμματος

«Ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι ανάγκη, είναι στάση ζωής, είναι υποχρέωση μας. Τα άχρηστα μην τα πετάς. Κατασκευές μουσικών οργάνων απο ανακυκλώσιμα υλικά»

Συντονιστής προγράμματος: Δανδόλου Ευαγγελία εκπ/κος Μουσικής ΠΕ 16

Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν: Σταθοπούλου Γεωργία εικαστικός ΠΕ 08

Τμήμα: Γ, Δ, Ε τάξη ολοήμερου σχολείου

6 5 8 11 12 7 14 13