ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 08:15 – 08:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10  ΛΕΠΤΩΝ: 08:45 -08:55

2Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 08:55 – 09:25

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10  ΛΕΠΤΩΝ: 09:25 -09:35

3Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 09:35 – 10:05

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10  ΛΕΠΤΩΝ: 10:05 -10:15

4Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 10:15 – 10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10  ΛΕΠΤΩΝ: 10:45 -10:55

5Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 10:55 – 11:25

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10  ΛΕΠΤΩΝ: 11:25 -11:35

6Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 11:35 – 12:05