Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας για το σχ. έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς των μαθητών της Δ΄ τάξης,
Στην ιστοσελίδα και το blog του σχολείου μας θα βρείτε την εγκύκλιο διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας για το επόμενο σχ. Έτος 2021-2022, όταν οι μαθητές θα φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη του σχολείου. Παρακαλούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά και να συμπληρώσετε τη σχετική Αίτηση – Δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού σας (Γαλλική ή Γερμανική), που θα βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα και το blog του σχολείου μας. Τη συμπληρωμένη Αίτηση – Δήλωση πρέπει να μας την επιστρέψετε είτε μέσω email είτε εκτυπωμένη μέσω του μαθητή, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021. Ευχαριστούμε.

Εγκύκλιος για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας

Αίτηση – Δήλωση γονέα