Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον COVID-19.

Αγαπητοί γονείς,

σας υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη 12/5/2021 θα πρέπει να γίνει ξανά εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον COVID-19. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις εξής διευκρινήσεις:

Α)Η διαδικασία γίνεται κάθε Κυριακή και Τετάρτη, ώστε τη Δευτέρα και την Πέμπτη οι μαθητές να έχουν μαζί τους τη Σχολική κάρτα για covid-19.

B) η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δήλωση του αποτελέσματος στην πλατφόρμα Δήλωση Αυτοδιαγνωστικών Τεστ COVID-19 (self-testing.gov.gr). Η υποβολή πρέπει να ολοκληρώνεται ακόμη και να εκτυπώνεται η σχετική Σχολική Κάρτα, η οποία φέρει πάνω αριστερά τον κωδικό αυθεντικοποίησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης οι γονείς μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα χειρόγραφα, αφού όμως έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία στην πλατφόρμα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιγράψουν και τον κωδικό αυθεντικοποίησης.