Οργανωτικά θέματα ΣΜΕΑΕ

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

(Λειτουργία των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων με τάξεις)

         

Στο άρθρο 8 του Νόμου 3699/2008 και στην περίπτωση ββ) αναφέρεται ότι τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ λειτουργούν με μία προκαταρκτική τάξη  και με τις τάξεις  Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Επίσης  ορίζεται το ηλικιακό πλαίσιο φοίτησης των μαθητών από 7 έως και 14 ετών με δυνατότητα παράτασης φοίτησης για ένα έτος.

          Επίσης στο Σύστημα καταγραφής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  ζητείται από εφέτος στον  ατομικό πίνακα στοιχείων κάθε εκπαιδευτικού που διδάσκει στο Σχολείο να δηλωθεί και η τάξη που διδάσκει. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εκπαιδευτικός διδάσκει σε μια συγκεκριμένη τάξη π.χ. προκαταρκτική, Α΄, Β΄ κλπ.

           Η λειτουργία των ΣΜΕΑΕ με τάξεις παίρνει υπόψη της μόνο την παράμετρο της ηλικίας του μαθητή γιατί δεν μπορεί μαθητής π.χ. 14 ετών να είναι γραμμένος και να φοιτά στην Α΄ ή Β΄ τάξη επειδή υποχρεωτικά στην ηλικία αυτή ή έστω των 15 ετών θα αποφοιτήσει.

          Επίσης  στις ΣΜΕΑΕ φοιτούν μαθητές με μεγάλη ανομοιογένεια και ως προς στις επιδόσεις και ως προς  τις δυνατότητες απόκτησης  σχολικών δεξιοτήτων κλπ Δηλαδή μαθητής 12 ή και 14 ετών  μπορεί να μην δύναται να αποκτήσει ακαδημαϊκές γνώσεις  μπορεί όμως και απαιτείται να αποκτήσει ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης,  αυτόνομης διαβίωσης κλπ.

          Οι μαθητές στο μαθητολόγιο του Σχολείου  φέρονται γραμμένοι στην τάξη που αντιστοιχεί γενικά και με την ηλικία τους . Όλοι οι τίτλοι  που τους παρέχονται αναφέρονται στην σχολική τάξη αλλά στην καθημερινή εκπαίδευση των μαθητών στο σχολείο  μέχρι την προηγούμενη σχολική χρονιά  ίσχυαν οι βαθμίδες  προκαταρκτική, κατωτέρα, μέση και ανωτέρα με στόχο η ομάδα των μαθητών να είναι λειτουργική προς όφελός τους και όχι απλά και μόνο με το κριτήριο της τάξης που αντανακλά στην ηλικία του μαθητή και δεν παίρνει υπόψη της  τις συγκεκριμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητή  π.χ. αν είναι αυτιστικός , αν έχει χαμηλό νοητικό δυναμικό, αν υπάρχει υπερκινητικότητα, διαταρακτική συμπεριφορά κλπ.

          Τελικά  επειδή με το μοντέλο   των τάξεων είναι αδύνατον να λειτουργήσει το Σχολείο στην καθημερινή του πρακτική , εφόσον είναι αδύνατη η συγκρότηση ομοιογενών κατά το δυνατόν ομάδων αλλά και ομάδων λειτουργικών και δημιουργούνται πλείστα προβλήματα σχετικά με την αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών προτείνουμε στην καθημερινή πρακτική του Σχολείου   να λειτουργούν οι βαθμίδες  προκαταρκτική , κατωτέρα, μέση και ανωτέρα.  Με αυτόν τον τρόπο δύνεται η δυνατότητα  στο Σύλλογο Προσωπικού του Σχολείου που απαρτίζεται από διεπιστημονική ομάδα  και γνωρίζει τους μαθητές να συγκροτήσει τις ομάδες για κάθε βαθμίδα ώστε να είναι λειτουργικές και  προς όφελος των μαθητών. Επίσης   πολλά ειδικά σχολεία έχουν συγκροτήσει Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης  (ΕΔΕΑ), η οποία  μπορεί να συμβάλει στην συγκρότηση αυτών των ομάδων των μαθητών με ουσιαστικό τρόπο.

                                 Ο Διευθυντής του 1ου Ειδικού Σχολείου Καλαμάτας

                                                               Ηλίας Μπάκας

Αφήστε μια απάντηση