Μέτρα Πρόληψης και αντιμετώπισης της γρίπης Α(Η1Ν1)

Ενημέρωση γονέων Ι. Για να το δείτε, πατήστε εδώ.

Ενημέρωση γονέων ΙΙ. Για νατο δείτε, πατήστε εδώ.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής και οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης της Σχολικής Μονάδας. Για να το δείτε, πατήστε εδώ.

Διαδικασία πρόληψης και διαδικασία αντιμετώπισης της γρίπης. Για να το δείτε, πατήστε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση