Απόσπαση εκπαιδευτικού στο 1ο Πειραματικό ΔΣ Χαλανδρίου

Ανακοινώνουμε ότι έχει εγκριθεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού με κωδικό 203753BEOZRJDZ ειδικότητας ΠΕ91.02-ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στο 1ο Πειραματικό ΔΣ Χαλανδρίου
με συνολίκή βαθμολογία 27,50. Ενστάσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 24/8 στις 12:00 π.μ.