Τελικοί πίνακες κληρωθέντων μαθητών Α δημοτικού 2022-2023

Οι τελικοί πίνακες των κληρωθέντων μαθητών της Α Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι οι παρακάτω:

Κορίτσια

6ψήφιος κωδικός Μαθητή
683915
981756
231548
069478

Στον πίνακα των κοριτσιών προστίθεται και ο κωδικός

063714

λόγω αποχώρησης μαθήτριας του 1ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου.

 

Αγόρια

6ψήφιος κωδικός Μαθητή
723584
590326
974856

Οι μαθητές με κωδικούς  974856  και 723584 αποχώρησαν κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τους και τη θέση του παίρνουν  οι  επιλαχόντες μαθητές με κωδικούς

175823
638405