Αποτελέσματα της κλήρωσης για την εισαγωγή στο 1ο Πειραματικό ΔΣ Χαλανδρίου

Σας ανακοινώνουμε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων για την Α Δημοτικού, όπως προέκυψε ως αποτέλεσμα  της κλήρωσης του σχολικού έτους 2022-2023.  Σύμφωνα με την προκήρυξη θα εισαχθούν στο σχολείο τέσσερα (4) κορίτσια και τρία (3) αγόρια (σύνολο εφτά (7) μαθητές). Εάν κάποιος/α από τους επιτυχόντες μαθητές δεν επιθυμεί την εγγραφή του στο σχολείο προκειμένου να  αποσύρει την  αίτησή του αποστέλλει υπεύθυνη δήλωση στο email του σχολείου (mail@1dim-chalandr.att.sch.gr)  και τη θέση του παίρνει ο επόμενος υποψήφιος του ιδίου φύλου. Για την εγγραφή των επιτυχόντων μαθητών θα αποσταλούν οδηγίες μέσω email.Λήψη αρχείου