Προσωρινός Πίνακας αιτήσεων εγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τους κωδικούς των αιτήσεων εγγραφών για τα 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου και είναι Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Ο Σ.
Οι γονείς/κηδεμόνες αφού ενημερωθούν από τον αναρτημένο προσωρινό πίνακα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία.
Εφόσον διαπιστώσουν κάποιο λάθος ενημερώνουν τη σχολική μονάδα με υπεύθυνη δήλωση για το λάθος και την διόρθωση που επιθυμούν.


Λήψη αρχείου